Zelo pomemben del ohranjanja varstva in zdravja pri delu je ocena tveganja Projekt varnost podjetja, ki je eno od nekaj podjetij pri nas, ki nudijo to storitev. Za kaj je to storitev, ki jo je treba nujno izvesti? Dobro izvedena pomaga pri ozaveščanju delodajalec. Pokaže, kakšna je stopnja nevarnosti, tveganja. Dobro opravljena ocena tveganja pokaže, kdo je pri delu v nevarnosti in kaj se lahko med delom zgodi. Gre za storitev, ki jo je treba redno izvajati. Redna ocena tveganja je sistematični pregled delovnih nalog, delovnega procesa in delovne opreme s tem namenom, da se pokaže, kakšna so tveganja poškodbe delavcev in opreme.

Ocena tveganja opredeli tveganja

Še več, ocena tveganja pokaže, kakšne ukrepe je treba izvesti, da se zmanjša tveganje poškodbe. Delovna oprema, s katero delavci delajo vsak dan, mora biti brezhibna. Če kak stroj ne deluje, kot bi moral, lahko zlahka pride do poškodbe delavca, lahko tudi pride do nadaljnje – še večje – poškodbe na delovni opremi. Da bi preprečili morebitne nevarnosti, se izvede ocena tveganja, Projekt varnost zaposluje strokovnjake, ki oceno tveganja opravijo strokovno in hitro. Zelo dobro je, da je ocena za tveganje opravljena v čim hitrejšem času. To pomeni, da se kar najhitreje lahko začnejo načrtovati ukrepi za izboljšanje varnosti.

Ocena tveganja tudi za prijazno delovno okolje

Strokovnjak za oceno tveganja bo preveril delovne naloge, ki jih izvajajo zaposleni s tem namenom, da oceni, kaj vse se lahko pri izvajanju delovnih nalog zgodi. Ocenil bo možnosti na morebitne nesreče pri delu. Brez ocene tveganja je nemogoče načrtovati ukrepe, ki jih je treba sprejeti, da se zmanjša nevarnost za poškodbe pri delu. Že sam zakonodaja naroča, da je ocena tveganja obvezna. Če delodajalci nergajo, da je takšna ocena dodatni strošek, še niso pomislili, kakšna škoda je, če se delavec poškoduje ali če se zaradi malomarnosti poškoduje delovna oprema. Poškodovan delavec bo moral na bolniški dopust, poškodovana delovna oprema pa se ob slabem vzdrževanju lahko poškoduje do te mere, da jo bo treba zamenjati.